Iov
Sermons

Iov

Am scris acest ghid de studiu pentru Grupurile de Ucenicie ale Bisericii Bunavestire din București. Vor beneficia însă și cei ce îl vor studia în particular, dar discuțiile în grupurile mici vor îmbogăți înțelegerea și mai ales modalitatea de aplicare. Ucenicia în școala Domnului Isus este o chemare pentru întreaga viață. Prin grupurile mici, Biserica...

Matei
Sermons

Matei

Cuvântul Evanghelie vine de la grecescul Euaggelion și înseamnă veste bună. Evanghelia lui Dumnezeu privește persoana Domnului Isus Hristos. El a fost anunțat de Dumnezeu prin proorocii Săi în Sfintele Scripturi ale Vechiului Testament (Romani 1:1-4). Persoana, viața, lucrarea, moartea și învierea Domnului Isus sunt descrise în primele patru cărți ale Noului Testament, numite evanghelii...

Urmariti Sfintirea
Sermons

Urmariti Sfintirea

„Urmariti pacea cu toti si sfintirea, fara care nimeni nu va vedea pe Domnul.” (Evrei 12:14) În timp ce căutam să schiţez un ghid de studiu biblic despre evanghelizare, m-am simţit îndemnat să scriu despre sfinţire. Sunt deplin încredinţat că tema: URMĂRIŢI SFINŢIREA ! este absolut necesară bisericii Bunavestire în perioada pe care o traversăm....

Judecatori si Rut
Sermons

Judecatori si Rut

Ghidul de studiu biblic este destinat cu precădere grupurilor mici de ucenicie. În viziunea bisericii Bunavestire, grupurile mici reprezintă modalitatea de manifestare a comunităţii de credinţă, speranţă şi iubire creştină prin care se facilitează procesul de ucenicizare a fiecărui credincios sau căutător după Dumnezeu. Grupurile mici se adună în case după modelul bisericii din veacul...

Coloseni
Sermons

Coloseni

Toate epistolele au un motiv. Citind această scurtă carte a Bibliei, veţi vedea că precum unele perle iau naştere din boabe de nisip deranjante pentru scoicile gazdă, tot aşa problema din Colose a dat naştere, prin harul lui Dumnezeu, uneia dintre cele mai frumoase cărţi centrate în Persoana şi Lucrarea Domnului Iisus Hristos. Apostol Pavel scrie...

Eclesiastul
Sermons

Eclesiastul

Autorul cărţii Eclesiastul este Solomon. El a primit de la Dumnezeu înţelepciune, bogăţie şi slavă (1 Împăraţi 3:1-15; 10:14-29). Solomon a compus numeroase pilde, zicători şi o mie cinci cântări, dintre care cea mai importantă este Cântarea Cântărilor (1 Împăraţi 4:20-34). Numele lui şi cel al Ierusalimului conţin cele trei consoane în ebraică ale cuvântului...

Faptele Apostolilor
Sermons

Faptele Apostolilor

Misiunea a început în inima lui Dumnezeu când a trimis pe Fiul Său în lume (Ioan 3:16). Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, așa vă trimit și Eu pe voi (Ioan 20:21; vezi și Ioan 17:18). Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile (Matei 28:19-20). Ci voi veți primi o putere când se va pogorî...

Luca
Sermons

Luca

Religiile lumii, în tot ce au ele mai bun, reprezintă strădania omului după Dumnezeu. Dacă nu luăm în seamă înşelarea demonică prezentă în fiecare sistem religios, inclusiv în Creştinism, putem afirma că religia, oricare ar fi ea, incearcă să îl apropie pe om de Dumnezeu. Aşadar, nu sunt oare toate religiile lumii, cărări care duc...

Biserica centrata in Hristos
Sermons

Biserica centrata in Hristos

Cele șase evenimente Divine legate vital de mântuirea, sfințirea, slujirea și proslăvirea noastră prin har, respectiv: Întruparea, Răstignirea, Învierea și înălțarea Domnului Iisus, Pogorârea Duhului Sfânt, precum și Parousia (A Doua Venire), modelează existența și misiunea Bisericii în lume. Proclamarea jertfei Domnului Iisus cu credință reprezintă inima închinării; Celebrarea cu bucurie a învierii Domnului Iisus...

Ieremia
Sermons

Ieremia

O CARTE PENTRU VREMURI DE CRIZA Contextul Istoric: DECADERE—JUDECATA—SPERANTA (2 Imparati 22—25; 2 Cronici 34—36; Ieremia 52:1-34) In timpul exilului Babilonean, cartea proorocului Ieremia a devenit una dintre cele mai citite carti in adunarile (sinagogile) evreilor deportati (Daniel 9:1-2). Alaturi de cartile Deuteronom, Isaia si Ezechiel, cartea proorocului Ieremia a contribuit definitiv la izbavirea evreilor de idolatrie. In mijlocul...