Ce credem

Noi credem şi mărturisim o singură Biserică, trupul cosmic al lui Hristos, în cer şi pe pământ; Biserica formată din toţi cei mantuiţi, din toate generaţiile, din orice popor sau etnie; care se manifestă local prin comunităţi de credinţă, speranţă şi iubire creştină.
(Evrei 12:22-23; Fapte 16:5; Romani 16:16; 1 Corinteni 12:12-13; 1 Corinteni 16:19)

„Eu voi zidi Biserica Mea şi porţile locuinţei morţilor nu o vor birui” (Matei 16:18)

Noi credem că biserica locală reprezintă comunitatea credincioşilor născuţi din nou, prin care Hristos se manifestă în fiecare generaţie şi în fiecare loc şi prin care Dumnezeu extinde harul Său în lume. (Matei 18:17; Coloseni 3:11-17; 1 Petru 1:22-25; 2 Corinteni 5:14-17; Romani 12:4-5)

“Voi sunteţi trupul lui Hristos şi fiecare, în parte, mădularele Lui.” (1 Corinteni 12:27)

Noi credem că biserica se zideşte numai într-un climat de dragoste şi autenticitate. Ea creşte spiritual numai în dependenţă de Hristos şi doar în măsura cultivării relaţiilor interpersonale şi a implicării credincioşilor în slujire. ( Efeseni 4:11-16; Coloseni 2:19; Ioan 15:1-10; Ioan 15:11-17)

„Din El tot trupul, bine închegat şi strâns legat… se zideşte în dragoste.” (Efeseni 4:16)

Noi credem că unitatea bisericii locale este darul lui Dumnezeu pentru glorificarea lui Dumnezeu. Fără unitate, biserica nu-L poate glorifica pe Dumnezeu. Fără unitate, Biserica nu are o misiune divină în lume. Important este nu ce facem noi în lume ci ce face Dumnezeu în noi şi prin noi în lume. (Ioan 17:21-23; Romani 15:1-7; Efeseni 2:10; Efeseni 2:19-22)

“…să fie în chip desăvârşit una, ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis” (Ioan10:23)

Noi credem că biserica Îl glorifică pe Dumnezeu în măsura în care, fiecare credincios şi întreaga comunitate este o mărturie a suveranităţii, sfinţeniei şi bunătăţii dragostei lui Dumnezeu în lume. Biserica este dovada că iubirea, speranţa şi încrederea sunt posibile într-o lume materialistă şi individualistă. (1 Petru 2:9-12; Ioan 13:34-35; 1 Corinteni 13:1-3; 1 Corinteni 13:4-8; 1 Corinteni 13:9-13)

„Acum dar, rămân aceste trei: credinţa, nădejdea şi dragostea,…” (1 Corinteni 13:13)