Misiunea bisericii

Misiunea bisericii Bunavestire este aceea de a fi o comunitate trimisă în lume pentru a împărtăşi Evanghelia, astfel încât, cei ce nu au o relaţie personală cu Dumnezeu să devină, prin credinţă şi pocăinţă, ucenici devotaţi ai Domnului Iisus Hristos. (Matei 28:18-20; Marcu 1:14-15; Marcu 16:15-16; Ioan 17:18; Fapte 1:8; Fapte 20:20-21)
„Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi!” (Ioan 20:21)
Cele şase evenimente legate de mântuire reprezintă paradigma misiunii bisericii Bunavestire:

ÎNTRUPAREA – Biserica Bunavestire este o comunitate neîngrădită de legalism şi tradiţii; o comunitate deschisă spre cei ce au nevoie de acceptare, încurajare şi îndrumare spirituală. (Ioan 1:14; Filipeni 2:3-8; 1 Corinteni 9:19-23)

RĂSTIGNIREA – Propovăduirea Evangheliei reprezintă elementul central al închinării şi slujirii bisericii Bunavestire (1 Corinteni 1:21-24; Romani 1:16-17; 2 Timotei 4:1-4), iar Cina Domnului, momentul culminant al închinării publice. (1 Corinteni 2:2 şi 1 Corinteni 11:23-32)

ÎNVIEREA – Biserica Bunavestire celebrează în închinare publică, în fiecare duminică dimineaţa şi experimentează prin comuniunea grupurilor mici, prezenţa Domnului Iisus Hristos, Cel Înviat. (Matei 28:9; Ioan 20:19-20; Fapte 2:42-47; Fapte 20:7; Psalm 118:22-24; Apoc.1:10)

ÎNĂLŢAREA – Motivul misiunii bisericii Bunavestire este glorificarea Numelui Său şi dragostea Lui de oameni. (Matei 28:18-20; Filipeni 2:9-10; Ioan 3:16; Apoc. 5:1-14; 1 Timotei 2:1-7)

POGORÂREA DUHULUI SFÂNT – Încredinţaţi că am fost botezaţi într-un singur Duh ca să alcătuim un singur trup şi că prin credinţă am fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt, căutăm să umblăm în călăuzirea Duhului şi să experimentăm umplerea proaspătă cu Duhul Sfânt.(Fapte 1:8; Ioan 7:37-39; Efeseni 1:13-14; Efeseni 5:18; Galateni 5:22-23; Romani 8:9-27; Romani 12:3-8; 1 Corint. 12:1-13).

PAROUSIA (A DOUA VENIRE) – Venirea în slavă a Domnului Iisus Hristos reprezintă „fericita noastră nădejde”. Urgenta pregatirii noastre, a mărturisirii Evangheliei şi a misiunii în întreaga lume este cu atât mai mare cu cât vedem că „Ziua” se apropie. (Tit 2:11-13; Evrei 10:24-25; Rom. 13:11-14; 2 Petru 3:9-14; Apoc. 22:20)