Grupul de ucenicie reprezintă comunitatea primară în care se dezvoltă relaţiile spirituale interpersonale. Esenţa comunităţii este apartenenţa reciprocă. Programele unei biserici se măsoară prin eficienţă şi excelenţă; comunitatea, prin calitatea relaţiilor şi a dedicării.

„Dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el; dacă este preţuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el.”1 Corinteni 12:26
Mai mult de cincizeci de îndemnuri biblice privesc comunitatea:

 • Fiecare în parte suntem mădulare unii altora. (Romani 12:5)
 • Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească. (Romani 12:10)
 • Aveţi aceleaşi sentimente unii faţă de alţii! (Romani 12:16)
 • Acceptaţi-vă unii pe alţii, cum v-a acceptat Hristos. (Romani 15:7)
 • Mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. (1 Corinteni 12:25)
 • Slujiţi-vă unii altora în dragoste. (Galateni 5:13)
 • Purtaţi-vă sarcinile unii altora. (Galateni 6:2)
 • Mângâiaţi-vă şi întăriţi-vă unii pe alţii. (1 Tesaloniceni 5:11)
 • Îndemnaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi. (Evrei 3:13)
 • Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii. (Coloseni 3:16)
 • Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm… ( Evrei 10:24)
 • Să creşteţi tot mai mult în dragoste unii faţă de alţii. (1 Tesalonic. 3:12), etc.

Grupurile mici oferă cadrul desfăşurării procesului de ucenicie în jurul persoanei Domnului Iisus Hristos, prin întâlniri săptămânale de studiu biblic şi rugăciune, părtăşie şi evanghelizare (duminica seara sau sâmbăta), precum şi prin grijă pastorală şi slujire reciprocă, în timpul săptămânii.
„Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în numele Meu,sunt şi Eu în mijlocul lor.” (Matei 18:20)

Grupul de ucenicie, format din 5-15 persoane, se adună săptămânal în case cu scopul

 • de a creşte în cunoaşterea Domnului Iisus,
 • de a experimenta plinătatea Duhului Sfânt şi
 • de a extinde harul lui Dumnezeu în lume.

Cei ce participă în grupul de ucenicie:

 1. Se bucură împreună de prezenţa Domnului Iisus;
 2. Au ocazia de a se cerceta în lumina Cuvântului;
 3. Învaţă să aplice Cuvântul în viaţa de fiecare zi;
 4. Modelează devoţiunea în viaţa de familie;
 5. Împărtăşesc şi învaţă din mărturia personală;
 6. Se cunosc şi se roagă unii pentru alţii;
 7. Se încurajează şi se slujesc reciproc;
 8. Oferă un cadru prietenos pentru evanghelizare;
 9. Capătă mai multă îndrăzneală în mărturisire;
 10. Descoperă împreună nevoi şi căi de slujire.

Grupurile de ucenicie reprezintă structura de bază a bisericii Bunavestire prin a căror continuă MULTIPLI CARE, Dumnezeu penetrează lumea cu sămânţa Împărăţiei Sale.