„Noi toți privim cu fața descoperită
ca într-o oglindă, slava Domnului,
și suntem schimbați în același chip al Lui,
din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.”
(2 Corinteni 3:18)

Așterne slava Ta!…
Oglindă,
în care să privesc profund!
Iisuse, du-mă în Lumină,
Să nu mai pot să mă ascund!

Refren:
Ridică vălul neștiinței,
O, Duhule, din mintea mea!
Dă-mi Doamne, harul pocăinței
Și schimbă-mă-ntru slava Ta!

Trimite slava Ta!…
Să ardă,
în mine tot ce-i stricăcios!
Din treaptă-n treaptă mă înalță
Spre chipul Domnului Hristos!

Refren:
Ridică vălul nesilinței,
O, Duhule, din viața mea!
Dă-mi Doamne, harul pocăinței
Și schimbă-mă-ntru slava Ta!

Arată-Ți slava Ta!…
Comoară,
purtată într-un vas de lut.
Și fă-Te cunoscut pe Tine,
Prin mine un necunoscut!

Refren:
Ridică vălul neputinței,
O, Duhule, din mintea mea!
Dă-mi Doamne, harul pocăinței
Și schimbă-mă-ntru slava Ta!

Să umple slava Ta!…
Clădirea,
zidită azi din pietre vii.
Să faci din noi o mărturie,
Și-acum și când ai să revii!

Refren:
Ridică vălul neiubirii,
O, Duhule Sfânt, dintre noi!
Dă, Doamne azi, harul sfințirii
Ca slava Ta să crească-n noi!

Întoarce slava Ta!…
și-n Țara
Acelor care Te-au străpuns.
Întoarce-le din nou privirea,
Spre Tine, – Singurul răspuns!

Refren:
Ridică vălul
necredinței,
O, Duhule!…
Emanuel, revarsă
harul pocăinței!
Îndură-Te, de Israel!

Vasile Al Taloș – Voluntari – 7 iunie 2016