Pentru a descărca studiu

 

Biserica și adevărul – partea I –  click aici

Biserica și adevărul partea a II a – click aici

 

Să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului.
(1 Timotei 3:15)

 

Adevărul zidește Biserica, iar Biserica înalță Adevărul!
Ai dat celor ce se tem de Tine un steag, ca să-l înalțe spre biruința adevărului.” (Psalmul 60:4)
Biserica lui Dumnezeu reprezintă structura de rezistență – stâlpul și temelia adevărului revelat în Scripturi și în Hristos. Numai în măsura în care o comunitate locală de credință, speranță și iubire se zidește prin cunoașterea, trăirea, păstrarea, apărarea și vestirea adevărului, acea comunitate reprezintă cu autenticitate Biserica lui Hristos.
Trăim vremuri de confuzie spirituală, în care pentru mulți, adevărul nu mai contează. Adesea auzim: Și ce dacă este adevărat!… Am ajuns vremuri în care grupări religioase ce pretind că sunt mișcări de trezire spirituală, răspândesc concepte New Age izvorâte din misticismul oriental. Ne confruntăm cu o invazie de învățături păgâne, prezentate în limbaj duhovnicesc, presărate cu expresii biblice.
Apostolul Pavel avertizează:
Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. (2 Timotei 4:3-4)

 

Ghidul de studiu are două părți: În partea I, vom studia 1 Timotei; apoi, în partea a II-a, vom studia Tit, Filimon, 2 Ioan, 3 Ioan și Iuda. Aceste epistole scurte, ne vor ajuta să înțelegem cum bisericile din veacul apostolic s-au confruntat cu învățăturile false și cum au rămas credincioși adevărului în dragoste. Duhul Domnului să ne călăuzească în acest demers, ca să ajungem la starea de om duhovnicesc matur, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos.

 

pastor, Vasile Alexandru Taloș