Vertical

Home / Vertical
Lucian Bălănescu

Lucian Bălănescu

Pastor

Pastor al bisericii Bunavestire din anul 2016, el este implicat în predicare și în lucrarea de tineret.

Vasile Al. Taloș

Vasile Al. Taloș

Pastor Principal (1944-2020)

V.Al.Talos a fost un pastor baptist român care a slujit biserica lui Hristos atât în vremurile de restrişte sub dictatura comunistă, cât şi în anii de după revoluţie. A fost multă vreme pastor al Bisericii Sfânta Treime din Bucureşti, iar în ultimii ani s-a implicat în plantarea cu succes a unei noi biserici, anume Biserica Baptistă Bunavestire. Pastorul V.Al.Taloş a fost unul dintre cei care au opus făţiş rezistenţă ateizării forţate a României, situându-se mereu în poziţii de risc pentru a apăra cauza Bisericii lui Hristos. După Revoluţie, a slujit ca preşedinte atât al Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste cât şi al Alianţei Evanghelice din România.