Calendar de Citire a Sfintelor Scripturi în perioada Sărbătorilor Pascale

Bucuria învierii Domnului Iisus Hristos este cu atât mai mare cu cât, în meditațiile noastre, suntem mai aproape de patimilie Sale. Vă invităm să parcurgeți lectura pasajelor biblice cu rugăciune și împărtășire în familie și/sau în grupurile de ucenicie online. Accesați https://www.bunavestire.ro/COVID/ 

INTRAREA ÎN IERUSALIM (06 – 12 Aprilie 2020)

LUNI – Matei 20:1 – 34  
Fiul Omului a venit să slujească și să-Și dea viața.
MARȚI – Matei 21:1 – 46  
Osana, Fiul lui David! Binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului!
MIERCURI – Marcu 11:1 – 33  
Casa Mea se va chema o Casă de Rugăciune pentru toate neamurile.
JOI – Luca 19:1 – 48  
Pentru-că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată.
VINERI – Luca 20:1 – 47  
Domnul a zis Domnului meu: ”Șezi la dreapta Mea”.
SÂMBĂTĂ – Luca 21:1 – 38  
Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă!
DUMINICĂ – Matei 24:1 – 51  
Evanghelia aceasta a Împărăției va fi vestită în toată lumea. 


SĂPTĂMÂNA PATIMILOR (13 – 18 Aprilie 2020)

LUNI – Matei 26:1 – 75  
După două zile vor fi Paștele și Fiul Omului va fi dat ca să fie răstignit.      
MARȚI – Marcu 14:1 – 72 
Ea a făcut un lucru frumos pentru Mine.
Mi-a uns trupul mai înainte pentru îngropare.

MIERCURI – Luca 22:1 – 71   
Voi sunteți aceia care ați rămas necontenit cu Mine în încercările Mele.
JOI – Matei 27:1 – 66 
Dar ce să fac cu Iisus care se numește Mesia (Hristos)? 
VINERI – Marcu 15:1 – 47 
Dumnezeu Meu, Dumnezeul Meu, pentru-ce M-ai părăsit?
SÂMBĂTĂ – Luca 23:1 – 56 
”Tată, în mâinile Tale Îmi încredințez duhul!”


ÎNVIEREA DOMNULUI (19 – 26 Aprilie 2020)

DUMINICĂ – Matei 28:1 – 20
Bucurați-vă! Toată puterea Mi-a fost dată în cer și pe pământ.
LUNI – Marcu 16:1 – 20 
Iată, că El merge înaintea voastră. 
MARȚI – Luca 24:1 – 53
Le-a deschis mintea să înțeleagă Scripturile. L-au cunoscut la frângerea pâinii.   
MIERCURI – Ioan 20:1 – 31
Pace vouă! Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, așa vă trimit și Eu pe voi.  
JOI – Ioan 21:1 – 47 
Este Domnul! Mă iubești tu mai mult decât aceștia?
VINERI – 1 Corinteni 15:1 – 58 
Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți.
SÂMBĂTĂ – Apocalipsa 1:1 – 20
Am fost mort și iată că sunt viu. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. 
DUMINICĂ – Apocalipsa 21:1 – 22:21 
Da, Eu vin curând. Amin! Vino, Doamne Iisuse! 


Da, Iisus a urcat Golgota suferințelor și a morții pentru noi, și a ieșit biruitor prin înviere: ”Cu Moartea pe Moarte călcând!”  El să ne întărească inimile în aceste zile, când urcăm și noi calvarul suferinței.

Pastor, Vasile Al. Taloș