Post și rugăciune pentru România

În contextul social și politic actual din țara noastră, îndemn biserica Bunavestire să avem Duminica aceasta, o zi de post și rugăciune. Suspendăm programul anunțat pentru seara. Întâlnirile grupurilor vor fi decise de fiecare grup în parte.

Urmăriți binele cetății și rugați-vă Domnului pentru ea, pentru-că fericirea voastră atârnă de fericirea ei! (Ieremia 29:7)

Să ne rugăm pentru dreptate și pace în națiunea noastră! Să ne rugăm pentru liderii politici și pentru toți cei ce dețin poziții de autoritate în instituțiile Statului, să folosească această autoritate cu înțelepciune și onestitate în folosul tuturor, pentru ca astfel, „să putem duce o viață pașnică și liniștită, cu toată demnitatea și cinstea.” (1 Timotei 2:1—2).

Să ne rugăm pentru cei ce protestează manifestându-și dorința de a trăi într-o țară în care să nu fie tolerată nedreptatea, corupția și abuzurile. Să fie păziți de violență și de orice formă de manipulare; să-și exprime pașnic și cu demnitate, idealurile și valorile în care cred.

Să ne rugăm pentru cei mulți care muncesc cinstit și doresc să ofere copiilor lor un viitor prosper, un climat moral și împlinire pe plan spiritual. Să aibă puterea de a promova în viața de zi cu zi, cinstea, dreptatea, bunătatea, buna înțelegere și respectul față de semeni.

Să ne rugăm ca frica de Dumnezeu și dragostea Lui să stăpânească în inimile noastre . Autoritatea dată de Dumnezeu în familie și societate, să nu fie închinată întunericului spiritual și slavei deșarte, din dorința de putere, prestigiu, parohialism, posesiuni și plăcere.

Cine întoarce violență pentru violență multiplică violența și adaugă mai mult întuneric la o noapte lipsită de stele. Întunericul nu poate izgoni întunericul: numai dragostea poate! Ura nu poate izgoni ura, numai dragostea poate! (Martin Luther King)

Unitatea noastră în Hristos să nu fie zdruncinată de opțiuni politice! Frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și vrednică de laudă, aceea să vă însuflețească! (Filipeni 4:8)

Pastor, Vasile Alexandru Taloș