22 ianuarie 2021

Înrădăcinați în Hristos

Înrădăcinați în Hristos

Biserica lui Hristos este o comunitate de credință și de dragoste care trăiește în așteptarea nădejdii glorioase a revenirii lui Hristos. Credința este acea încredere neclintită în lucrurile care nu se văd, încredere, care totdeauna stă la baza dragostei și a nădejdii. Aceasta nu este un sentiment sau o chestiune vagă, neclară. Ea are totdeauna un conținut, o doctrină foarte concretă. Există un adevăr clar definit, afirmat în Scriptură și care trebuie crezut. În centrul teologiei creștine este doctrina despre Hristos. De altfel, singurul mod în care o teologie poate fi corect echilibrată este dacă aceasta este mai întâi Hristocentrică.

De-a lungul istoriei au fost numeroase tentative de alterare a învățăturii sănătoase despre Hristos. Primele erezii care au provocat reacții puternice în biserică au fost ereziile Hristologice. Ele nu au dispărut de tot nici azi, ci s-au adăpostit în cadrul unor confesiuni religioase bine definite. Altele, mai bântuie uneori chiar și prin bisericile evanghelice aducând confuzie și tulburare celor slab ancorați în Cuvânt.

Orașul Colose se afla la aproximativ 150-160 km la răsărit de Efes. Fiind situat pe o rută comercială, Colose era un centru cultural al vremii. Astfel de locații erau atractive pentru învățătorii mincinoși, în căutare de adepți. Aceștia, proveneau dintre iudei și răspândeau învățătura conform căreia creștinii trebuie să țină legile și obiceiurile vechi-testamentare. Ei pretindeau și promiteau o cunoaștere filosofică mai profundă a lumii. Promovau închinarea la îngeri, ca mijlocitori între oameni și Dumnezeu. Negau divinitatea lui Hristos, chiar dacă îl recunoșteau ca persoană. Acestor învățături străine care amenințau biserica din Colose se adresează Pavel, scriind una dintre cele mai directe și puternice afirmații cu privire la divinitatea lui Hristos. Apostolul Pavel era întemnițat în Roma, în perioada anilor 60-62 A.D, când a scris această epistolă inspirată de Duhul Sfânt.

Astăzi, când și noi suntem vizitați de „vânturi de învățături străine”, care înlănțuie pe oameni în sisteme legaliste și înșelătoare, epistola către Coloseni ne va aminti de divinitatea și centralitatea lui Hristos, de suficiența Lui pentru mântuirea noastră și pentru cunoașterea lui Dumnezeu, de noua noastră identitate dobândită prin moartea și învierea împreună cu Hristos, cât și de implicațiile glorioase ale acestei realități. 

Dorim ca Biserica Bunavestire să rămână o biserică hristocentrică, puternic ancorată în Cuvântul scris al lui Dumnezeu. De aceea, ne rugăm ca Dumnezeu să împlinească în fiecare din noi rugăciunea inspirată a apostolului Pavel:

De aceea, şi noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi şi să cerem să vă umpleţi de cunoştinţa voiei Lui, în orice fel de înţelepciune şi pricepere duhovnicească; pentru ca astfel să vă purtaţi într-un chip vrednic de Domnul, ca să-I fiţi plăcuţi în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune şi crescând în cunoştinţa lui Dumnezeu, întăriţi cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare şi îndelungă răbdare cu bucurie, mulţumind Tatălui, care v-a învrednicit să aveţi parte de moştenirea sfinţilor, în lumină. 

(Coloseni 1:9-12)

Echipa Pastorală, ianuarie 2021

Lasa un comentariu

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.